Truxalis nasuta

Ordre : Orthoptera

Famille : Acrididae

Pour plus d'information sur une photo, laissez le curseur dessus.

Truxalis nasutaTruxalis nasutaTruxalis nasutaTruxalis nasutaTruxalis nasutaTruxalis nasuta