Rhyncomyia columbina

Ordre : Diptera

Famille : Rhiniidae

Pour plus d'information sur une photo, laissez le curseur dessus.

Rhyncomyia columbinaRhyncomyia columbinaRhyncomyia columbinaRhyncomyia columbinaRhyncomyia columbinaRhyncomyia columbina